Yangın Pompaları

 

Yangınla mücadelede kullanılan pompalar, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde projelendirilir ve seçilirler. Yangın pompaları, temel olarak yağmurlama sistemleri yani sprinkler tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırır. Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir. Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır. Örneğin 2 asıl 1 yedek pompanın olduğu bir sistemde, pompaların her biri sistem kapasitesinin %50’sini karşılayacak şekilde seçilebilir.

 

Yangın pompaları ile ilgili olarak dünyada en çok kabul gören standart NFPA20'dir. Yangın yönetmeliğimizde de yine bu standardın belirttiği maddeler yer almaktadır. Bu yüzden NFPA 20 standardı bizim için büyük önem teşkil etmektedir.

 

NFPA 20'ye Göre Pompa Seçim Kriterleri Nedir?


Yangın Pompası ile ilgili standartta belirtilen önemli iki özellik:


– “Yangın pompaları, yangınla mücadelede yetkili birim tarafından listelenmiş/onaylanmış olmalıdır.”


– “Anma debi değerinin 150%’ sine karşılık gelen basınç, anma basıncının 65%’ inden az olmamalıdır. Kapalı basma basıncı, anma basıncının 140%’ ından fazla olmamalıdır.”

 

 

Standart Pompa Tipleri ve Ürünleri


Devamı >>Yangın Vana Grubu

 

Yangın tesisatında su akışını yönlendirmek, kontrol etmek, ölçmek vb. gibi amaçlarla kullanılan vana grubudur. Yangın tesisatları yalnızca sistem testi ve yangın söndürme zamanlarında kullanılacağından kullanılan vanaların uluslararası kuruluşlarca onaylı ürünler olması gerekir. Bu yüzden dünyada kabul gören CE, FM, UL, VDS ve LPCB gibi akreditasyonlara sahip ürünler tercih edilir.


Devamı >>Yangın Hidrant Sistemleri

 

Hidrantlar, binalarda çıkan yangınlar büyüdüğünde dışarıdan, söndürme yapılması için gerekli suyun temin edilmesini sağlayan elemanlardır.

 

Yangın hidrantlarının anma çapları 80, 100 ve 150 mm olarak mevcuttur. Uzunlukları da 1450, 1750 ve 2150 mm olarak değişebilmektedir.

 

Yangın hidrantları çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m , orta riskli bölgelerde 125 m ,az riskli bölgelerde 150 m aralıklarla konulabilmektedir.

 


Devamı >>Portatif Yangın Söndürücüler

 

Yangına insan ile müdahale söz konusu olduğunda kullanılacak ilk ekipmanlardır. Tozlu, köpüklü ve gazlı söndürücü çeşitleri mevcuttur. Genellikle 17-18 bar basınçta tüp içerisinde N2 gazı ve söndürücü ajan bulunmaktadır.


Devamı >>Köpüklü Söndürme Sistemleri

 

Genellikle su ile söndürülemeyen yangınlar için kurulan sistemlerdir. Köpüklü söndürme sistemleri de sprinkler sistemleri gibi ıslak borulu ve kuru borulu olabilirler. Yanıcı madde tipine göre farklı olarak geliştirilmiş söndürücü köpükler mevcuttur. Bu sistemlerde ihtiyaç duyulan kapasitelerde köpük ile suyu karıştırabilen oranlayıcılar, tesisata doğrudan köpük su karışımını verebilen köpük pompaları, köpüğün yanan mahale boşalmasını sağlayan nozullar gibi bir çok eleman bulunur.


Devamı >>Sprinkler Söndürme Sistemleri

 

Korunan hacim içindeki yanıcı madde / yangın yükü, yükseklikler, raf düzeni olup olmaması, donma riski olup olmadığı, risk sınıfı ve buna göre planlanan (NFPA-13) debi, boru montaj güzergahları, deprem bölgesi olup olmaması, vb. gibi hususlar göz önüne alınarak sprinkler sisteminin nasıl çalışacağı ve buna göre de hangi nozulların seçileceği ve nozulun patlama ısısı tespit edilir. Sistem modeline göre vana grupları seçilir. Sprinkler söndürme sistemleri şunlardır:

 

Islak Borulu Sprinkler Sistemleri​ ve Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri


Devamı >>Davlumbaz Söndürme Sistemleri

 

Davlumbaz söndürme sistemleri mutfak davlumbaz yangınlarının söndürülmesinde en etkili çözümdür. Boşaltma mekanizması  algılama hattının devreye girmesi sonucu kızgın yağ yangınları için özel olarak geliştirilmiş potasyum karbonat bazlı sıvı söndürücünün boşaltma hattından hızlı bir şekilde boşalmasını sağlar. Söndürücü sıvı  nozullar vasıtası ile boşalarak  yangının hızlı ve etkili bir şekilde  söndürülmesini sağlar. Sıvı söndürücü kızgın yağ yangınları üzerinde köpük şeklinde bir battaniye oluşturarak alevlerin oksijen ile temasını keser.

 

Davlumbaz söndürme sistemi için kullanılan silindirlerin kapasiteleri şu şekildedir;

 • 5 Akış - 1,5 Galon
 • 10 Akış - 3 Galon
 • 15 Akış - 4,6 Galon
 • 20 Akış - 6 Galon

Sistemin UL 300 onayı bulunmaktadır.


Devamı >>Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

 

IG-01, IG-55 ve IG-100 çevreci, solunabilen çok geniş bir uygulama alanı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir. Halon gazı yerine geliştirilen bu gazlar, çok kısa bir süre içerisinde oksijen konsantrasyonunu insan sağlığı için uygun olmak kaydıyla azaltarak yangını söndürür. Tasarım konsantrasyonları içersinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Doğada normal şartlarda bulunduğundan, küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur.

 

Argon Gazlı Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Yeniden dolum maliyeti düşüktür.
 • Argon gazı iletkenlik özelliği göstermez.
 • Ozona zarar vermemektedir.
 • Boşalım sonrası kalıntı bırakmaz.
 • Boşalma süresi maksimum 60 saniyedir.

 

Argon Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Elektrik Dağıtım Odaları
 • Endüstriyel Yapılar
 • Malzeme Depoları
 • Arşivler
 • Bilgisayar Odaları
 • Müzeler
 • Telefon Santralleri

Devamı >>Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

 

Güvenlik sistemlerinin en başında gelen yangın algılama ve ihbar sistemi adından anlaşılabileceği üzere yangını algılayıp mahalde bulunan insanların yangından uzaklaşması ya da yangına müdehale edebilmeleri için uyaran sistemdir. Bu sistemin vazgeçilmez elemanları algılayıcı sensörler, algılama panelleri, flaşör ve sirenler, acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleridir. Konvansiyonel ve adresli olmak üzere iki farklı algılama sistemi mevcuttur. Konvansiyonel sistemler nispeten daha basit ve küçük alanlarda tercih edilirler. Adresli sistemler ise nispeten büyük yerlerde, algılama yapan elemanın nerede olduğunun bilgisine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılırlar.


Devamı >>Yangın Dolabı ve Hortum Sistemleri

 

Sulu ve köpüklü söndürme sistemlerine yardımcı olarak yanan mahale insan ile müdehale etmeyi mümkün kılan elemanlardır. Kullanım yerine ve kullanıcı profiline göre değişen türleri bulunmaktadır. İç mekan yangın dolapları, hidrant dolapları, malzeme dolapları, sabit makaralı hortum sistemleri, seyyar makaralı hortum sistemleri bu türlere örnek verilebilir. Yangın dolapları ve hortumları yangın tesisatlarının vazgeçilmez elemanlarıdır. Toplam kullanım alanı 1000m2'den büyük olan her yerde yangın dolabı tesisatı yaptırılması Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğince zorunludur.


Devamı >>Pano İçi (Mikro) Söndürme Sistemleri

 

Pano içi söndürme sistemleri adından da anlaşılabileceği gibi genellikle elektrik panoları ve benzeri küçük hacimerde kullanılırlar. Bu sistemler direkt ve indirekt olmak üzere ikiye ayrılırlar. Söndürücü olarak kullanılan gaz her ikisinde de HFC 236 fa olmasıyla birlikte farklılığı söndürücü hattın tubing ya da boru ile çekilmesi oluşturmaktadır. Sistemin çalışması anında istenirse tesiste yer alan merkezi algılama sisteminden de bu bilgi görülebilir. Bu sistemde kullanılan tüplerin kapasitesi; 1kg, 2kg, 4kg, 6kg ve 12kg'dır.

 


Devamı >>Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Novec1230 çevreci, solunabilen çok geniş bir uygulama alanı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir. Halon gazı yerine geliştirilen bu gazlar, çok kısa bir süre içerisinde oksijen konsantrasyonunu insan sağlığı için uygun olmak kaydıyla azaltarak yangını söndürür. Tasarım konsantrasyonları içersinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Küresel ısınmaya ve çevreye etkisi sıfırdır.

 

Novec1230 Gazlı Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Söndürme kabiliyeti çok yüksektir.
 • Atmosferik ömrü 3 gündür.
 • Ozona zarar vermemektedir.
 • Boşalım sonrası kalıntı bırakmaz
 • Elektriksel iletkenliği yoktur.
 • Değerli elektronik aletlere hiç bir zarar vermez.
 • Boşalma süresi maksimum 10 saniyedir.

 

Novec1230 Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Bilgisayar odaları
 • Telefon ve telekominikasyon odaları
 • Kütüphaneler
 • Arşivler
 • Bankalar
 • Müzeler
 • Sistem odaları

Devamı >>Su Sisi Söndürme Sistemleri

 

Su sisi söndürme sistemi düşük ve yüksek basınçlı sistemler olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Düşük basınçlı sistemlerde genel olarak nozul kafasında 4bar basınca ihtiyaç duyulur ve yüksek basınçlı su sisi sistemlerine nazaran daha düşük tehlikeli yerlerde kullanılırlar. Aslında trafo soğutma ve tank soğutma sistemleri de düşük basınlı su sisi sistemleridir. Yüksek basınçlı su sisi sistemleri ise pompa ile ya da yüksek basınçlı silindirlerle ihtiyaç duyulan basınca ve debiye sahip olan sistemlerdir. Genellikle 80-200 bar işletme basıncına sahip olan sistemlerdir. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan su sisi sistemleri ülkemizin öncü kuruluşlarında tarafımızca kurulmuştur. Çıkan yangınlarda başarılı sonuçlar alınmasıyla da su sisi söndürme sistemlerinin cazibesi giderek artmaktadır.

 

Su Sisi Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Çevreye ve ozon tabakasına zarar vermez.
 • Ortam ısısını emerek ve oksijen seviyesini düşürerek söndürme yapar.
 • Lokal söndürme amaçlı kullanılabilir.
 • Toksik gazların ve dumanın yıkanarak uzaklaştırılmasını sağlar.
 • Diğer sulu sistemlere nazaran, su kaynaklı minimum hasar verir.
 • Yeniden parlamayı önler.
 • Minimum boru çapı gerektirir.

 

Su Sisi Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınları
 • Kızartma (Frier) makineleri
 • Endüstriyel pişirme sahaları
 • Mutfak davlumbaz sistemleri
 • Türbin ve jeneratör odaları
 • Yürüyen merdiven ve eskalatörler
 • Kablo ve tesisat galerileri
 • Gemi makine daireleri ve yaşam mahalleri

Devamı >>Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemleri

 

Kuru kimyevi tozlu söndürme sisteminde söndürücü olarak kullanılan kimyasal bir toz, tozun depolanacağı silindirler, tozu itecek azot gazı dolu silindirler, bu tozun yangın çıkan mahale boşalmasını sağlayan boru tesisatı ve nozullar bulunur. Sistemde kullanılan kuru kimyevi toz (Purple-K) yanan maddelerin üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile temasını keserek yangını söndürür. Bu sistem hacim koruma ve lokal koruma olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Hacim koruma tamamen kapalı (toplam yüzey alanının %2-3 gibi açıklıklara izin verilmektedir) alanlarda kullanılabilirken lokal koruma kısmen açık ya da kısmen kapalı alanlarda kullanılabilir. Kuru kimyevi tozlu söndürme sistemindeki silindirlerin ve nozulların imalatı tarafımızca yapılabildiği gibi yurtdışından da ithal edilebilmektedir. Müşterilerin tercihlerine göre yerli üretim ya da ithal ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Her iki sistemde de kullanılan vanalar uluslararası onaylara sahiptir.

 

Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Diğer sistemlere göre söndürme süreleri çok daha düşüktür.
 • Lokal söndürme amaçlı olarak da kullanılabilir.
 • Sulu sistemlerin kullanılmasının uygun olmadığı alanlarda kullanılabilir.
 • Minimum boru çapı gerektirir.

 

Kuru Kimyevi Tozlu Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Petrof rafinerileri
 • Kimyasal madde üretim tesisleri
 • Boya kabinleri ve kaplama odaları
 • LNG pompa istasyonları
 • Uçak hangarları
 • Pompa odaları
 • Jeneratör odaları
 • Pano odaları
 • Yanıcı parlayıcı sıvı depoları

Devamı >>FM200 (HFC-227ea) Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Piyasada adı FM200 (HFC-227 ea) olarak bilinen gazın kimyasal ismi heptafluoropropane'dır. FM200 gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır. Halon’a benzer olarak 25 ve 42 bar basınç altında silindirlere doldurularak sıvı halde depolanabilir. Halon gazına alternatif en yaygın olarak kullanılan gazdır. Halon gazının söndürme özelliği kimyasal olmasına karşın, FM200 gazının söndürme özelliği fizikseldir. Bu sistemde söndürücü olarak kullanılacak FM200 gazı, gazın depolandığı silindirler, gazın yangın çıkan mahale boşalmasını sağlayan boru tesisatı ve nozullar bulunur. Silindirleri basınçlandırmak için kullanılan itici gaz azot (N2) gazıdır. FM200 sistemindeki silindirlerin ve nozulların imalatı tarafımızca yapılabildiği gibi yurtdışından da ithal edilebilmektedir. Müşterilerin tercihlerine göre yerli üretim ya da ithal ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Her iki sistemde de kullanılan vanalar uluslararası onaylara sahiptir.

 

FM200 (HFC-227 ea) Gazlı Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Söndürme kabiliyeti çok yüksektir.
 • Ozona zarar vermemektedir.
 • Boşalım sonrası kalıntı bırakmaz
 • Elektriksel iletkenliği yoktur.
 • Yeniden dolum maliyeti Novec 1230'a göre daha uygundur.
 • Boşalma süresi maksimum 10 saniyedir.

 

FM200 (HFC-227 ea) Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Bilgi işlem odaları
 • Arşiv odaları
 • Müzeler
 • Sanat galerileri
 • İlaç ve sağlık tesisleri
 • Telekomünikasyon tesisleri
 • Santral odaları
 • Elektrik kontrol pano odaları
 • Laboratuvarlar

Devamı >>Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Karbondioksit (CO2) gazlı söndürme sistemleri insansız mahallerde tercih edilen sistemlerdir. Bu sistemlerin söndürme prensibi karbondioksit gazının ortamdaki oksijen konstantrasyonunu çok hızlı bir şekilde düşürmesi ve boşalan karbondioksit gazının yarattığı şok etkisiyle ortam sıcaklığını düşürmesi şeklindedir. Karbondioksit gazlı söndürme sistemleri çok etkili söndürme gücüne sahip oldukları gibi sistemin boşaldığı durumlarda mahalde insan varsa o insanın ölmesine yol açabilir. Bu yüzden insanlı mahallerde kesinlikle tercih edilmemektedir. Şayet bakım-onarım, ani müdahale gibi durumlarda girilecek ortamlar ise buralarda sistemin kontrol dışında boşalmasının önüne geçmek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. Karbondioksit gazlı söndürme sistemindeki silindirlerin ve nozulların imalatı tarafımızca yapılabildiği gibi yurtdışından da ithal edilebilmektedir. Müşterilerin tercihlerine göre yerli üretim ya da ithal ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Her iki sistemde de kullanılan vanalar uluslararası onaylara sahiptir.
 

Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sisteminin Özellikleri

 • Söndürme kabiliyeti çok yüksektir.
 • Ozana zarar vermez.
 • Lokal uygulamada kullanılabilmektedir.
 • İnsanlı mahallerde kullanılamaz.
 • Derin yangınlarda kullanılabilir.
 • Elektriksel iletkenliği yoktur.
 • Sistem boşaldığında toz bulutu oluşturabilir.
 • Yeniden dolum maliyeti çok düşüktür.
 • Boşalma süresi maksimum 60 saniyedir.

 

Karbondioksit (CO2) Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

 • Trafo odaları
 • Güç aktarım odaları
 • Kablo galerileri
 • Motor odaları
 • Boya kabinleri
 • Yanıcı sıvı depolama alanları
 • Elektrik kontrol pano odaları

Devamı >>