MENU

HAKKIMIZDA

Yangın söndürme sistemlerinde lider kuruluş olan Hassa Yangın 1978 yılında İstanbul Fatih'te 55m2'lik bir atölye ile imalat hayatına başlamıştır. Her geçen yıl daha da büyüyerek önce Kocatepe'de ardından Bayrampaşa Ayrancı Sanayi Sitesi'nde imalat atöyleleri açmıştır. Müşteri taleplerini karşılayabilmek ve daha profesyonel hizmet verebilmek için 1994 yılında Küçükköy'deki tesislerine taşınmıştır. Bugün de Küçükköy'de bulunan 5500m2'lik kapalı alana sahip tesislerinde portatif yangın söndürücü cihazlarının, yangın dolaplarının ve yüksek basınçlı sistem silindirlerinin imalatını gerçekleştirerek imalat faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün itibariyle yaklaşık 80 personele istihdam sağlamanın gururunu yaşamaktadır.

Bünyesinde tam teşekküllü ve akredite olmuş ;

 • Toz dolum istasyonu
 • Portatif yangın söndürücü cihazların imalat atölyesi
 • Yangın dolabı imalat atölyesi
 • Portatif yangın söndürücü tüpler ve yangın dolapları için konveyörlü boya kabinleri
 • FM200 ve Novec1230 gazlı sistem silindirleri dolum istasyonu bulundurmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız ;

 • ÜRETİM
 • TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
 • MOBİL YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER
 • YANGIN DOLAPLARI VE HORTUM ÜRETİMİ
 • MOBİL HORTUM MAKARASI
 • MOBİL KÖPÜK ARABALARI
 • MOBİL YÜKSEK KAPASİTELİ SÖNDÜRÜCÜLER
 • DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 • GAZLI SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 • SU BAZLI SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
 • SERVİS
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM DOLUM MUAYENE
 • FİRMALARA EĞİTİM.

Hassa Yangın 2000 yılından bu yana da mühendislik hizmetleri vermeye başlamıştır. Tüm bu faaliyetler; anahtar teslimi sistem montajı, projelendirme, ürün ve malzeme temini, danışmanlık ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır. Bünyesinde yer alan uzman mühendis kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen resmi ve özel kuruluşlarına hizmet vermektedir.

► MİSYONUMUZ

Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve her koşulda devamlılığını sağlamaktır.

► VİZYONUMUZ

Uzmanlaştığımız alanda kusursuz ve güvenilir yaşam ortağı olmaktır.

► SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

HASSA YANGIN’ da Sağlık, Emniyet, Çevre sorumlulukları, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Emniyet ile ilgili konu ve sorunların başarı ile yönetilmesi iş stratejilerimizin olmazsa olmaz bir unsurudur. Bu politikanın uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, hem çevrenin hem de çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve genel olarak toplumun korunmasını yardımcı oluyoruz. HASSA YANGIN, en son teknolojiyi kullanarak yangın söndürme cihazları ve sistemlerinin üretimini gerçekleştirirken sağlık, emniyet, çevre ve kalite konularında yangın sektöründe bir öncü olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenledir ki; ilgili kanun ve yönetmeliklere kesinlikle uymakta ve güncelliğini takip etmektedir.

 • Hedeflerimize ulaşabilmek için imalat ve hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan SEÇ risklerini tanımlayacağız ve bu riskleri pratikte mümkün olan en düşük düzeylere indireceğiz. Her altı ayda bir politikanın gözden geçirilmesini sağlayacağız
 • Hedefimiz; faaliyetlerimizin çevreye etkilerini asgari düzeye indirmek, iş kazası, meslek hastalıkları Ve özellikle COVİD 19 yoluyla etkilenebilecek olan çalışanlarımız, müşterilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve genel olarak herkesin görebileceği zararları önleyeceğiz.
 • Çalışanlarımıza Yeterli donanım,uzman ve eğitimi sağlayarak, onların motivasyonunun, yetkilendirmelerinin ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasını, teknolojinin takip edilmesi ve güncelleştirilmesi ile süreçlerimizin verimliliğinin artırılmasını sağlamayı üst yönetim olarak taahhüt ederiz.
 • En yüksek kalitede yangın güvenliği hizmetlerini sunarak toplam müşteri tatmini hedefine ulaşmak gayesiyle, kalitemizi verimliliğimizi artırarak, hizmet zincirimizi kontrol altında tutarak uyguladığımız süreçlerimizin performansını bütün sahalarda izleyerek ve takip ederek rekabet gücümüzü de artıracağız. ISG SEÇ uygulamalarının firmamızın performansını arttırması bilinciyle hareket ederek bu uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Bütün çalışanlarımız için emniyetli ve yalnız çalışma ortamları oluşturmak ve yaratmak gayesiyle risk önleyici tedbirler alarak proaktif yaklaşımla çalışmaya devam edeceğiz ve tüm çalışanlarımız için kesintisiz emniyet eğitimleri vermek ve uygulamaktan, programın tüm yönleri ve aşamaları ile ilgili görev sorumlulukları dağıtmaktan, geliştirme ihtiyacı bulunan alanları tespit etmek amacıyla programı sürekli izlemekten, gözden geçirmekten ve bütün olayları detaylı incelemekten sorumlu olacağız.
 • Vakalardan ders çıkaracağız ve bu dersleri çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer kuruluşlar ile paylaşacağız.
 • Faaliyetlerimiz sonucu doğal kaynakların kullanıldığı bilincini şirket içerisinde artıracağız.
 • Atıkları, emisyon ve deşarjları azaltarak ve enerjiyi verimli bir biçimde kullanarak faaliyetlerimizin çevre ve sağlıkla ilgili etkilerini kontrol altında tutmaya devam edeceğiz
 • Başta önemli görevlerde bulunanlar olmak üzere, tüm personelin başarı değerlendirmesinde, o kişinin emniyet, sağlık, çevreyi koruma, kaliteli ürün ve hizmet üretmedeki dikkatini göz önünde bulunduracağız.
 • Çözüm ortaklarımızın, emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirleriz. İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uyarız.
 • Üst yönetim olarak koruyucu ekipmanların temininin ve kullanılmasının takipçisi olacağız.
 • Firma içi ISG kültürünü yaygınlaştırarak pekiştirmeyi ve Gerekli İSG eğitimlerinin profesyonel seviyede alınmasını sağlayacağız.ISG konusunda iyi yönetim uygulamalarının firmamızın performansına olumlu yönde katkı sunacağı gerçeğine inancımız tamdır.
 • Teknik ve finansal açıdan çevre yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmek için kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde olacağız.
 • Üst yönetimimiz, bağımlılık yapan zararlı madde kullanım yasağının firma içinde en şiddetli biçimde uygulanmasının takipçisidir
 • COVİD 19 Salgını ile ilgili tedbirlerin çalışanlarımız ve firma ziyaretine gelen müşterilerimiz arasında uygulanmasını temin edeceğiz.
 • ISG Konusunda ara yönetim ISG sorumlusu ve ISG uzmanı başkanlığında yılın sonuna doğru değerlendirme toplantısı yapacağız.
 • Bütün satın almaları (ofis ve sahalar için)çevreye verilecek zararı en asgari düzeye indirmek amacıyla yapmaktayız.

Kuruluşumuzun istisnasız tüm üyeleri, bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflerler. Bu amaçlarla kurduğumuz kalite, çevre, güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimi için web sitesinde süresiz olarak yayımlanacağını ve çalışanlarımız için ise duyuru panolarında sergileyeceğimizi, taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan SARICI


mx7taf5gqmd|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==
mx7taf5gqmm|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==