MENU

ÖN TEPKİMELİ VANALAR

Ön Tepkimeli Vanalar

Söndürmenin sprinklerin patlamasının yanında ikinci bir olayın gerçekleşmesi prensibi ile yapıldığı, ek algılama sistemlerinin kullanıldığı sprinkler sistemlerine ön tepkili sprinkler sistemi denir. Bu sistemlerde kullanılan vanalara da ön tepkili vanalar denir.

Kilitleme sistemlerine göre kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.

A - Tek Kitlemeli Ön Tepkili Sistemler (Single Interlock Pre-Action)

A.1- Islak Pilot Aktivasyonlu

A.2- Kuru Pilot Aktivasyonlu

A.3- Elektrik Aktivasyonlu

B - Çift Kitlemeli Ön Tepkili Sistemler (Double Interlock Pre-Action)

B.1- Elektrik – Pnömatik Aktivasyonlu (Sprinkler+Dedektör)

B.2- Elektrik – Elektirk Aktivasyonlu (Dedektör+Basınç Anahtarı)

Sprinklerin veya sprinkler borusunun, kaza ile patlamasının veya zarar görmesinin, mahalde ciddi zarar yaratabileceği durumlarda kullanılırlar.

Uygulama Alanları

- Arşivler

- Bilgisayar Odaları

- Kütüphaneler

- Müzeler

mx7taf5gqm|0000A82F66C5|HassaWeb|Kats|yazi|91AC896E-312A-4C5F-A573-C3D4F3C50CDC

Tek Kilitlemeli Tip

21
ÖLÇÜ: 2" - 8" ONAYLAR: UL, ULc, FM

Çift Kilitlemeli Tip

22
ÖLÇÜ: 2" - 8" ONAYLAR: UL, ULc, FM

mx7taf5gqmd|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==
mx7taf5gqmm|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==