MENU

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

Basınç Düşürücü Vanalar

Sistemde ihtiyaç duyulan basıncın üzerinde gelen basınçların düşürülmesi için basınç düşürücü vana kullanılır. Yapılan hidrolik hesaplamalar ile istenilen tasarım basıncı elde edildikten sonra diğer alanlar içinde hidrolik hesaplamalar yapılmaktadır. Tüm bu alanlarda ihtiyaç duyulan en büyük basınç ve debideki yangın pompası ile kritik zonlarda fazla basınçlar elde edilecektir. Bu fazla basınçların ayarında basınç düşürücü vana kullanılır. Basınç düşürücü vananın önünde ve arkasında manometreler takılmalıdır. Basınç düşürücü vananın çıkış tarafından çapı ½” ten küçük olmamak kaydıyla relief vana takılmalıdır. Relief vana ayar basıncı 12.1 barı geçmemelidir.

Avantajları; su basıncı ayarlanarak sistemdeki ekipmanların malzeme ömrünü uzatır. Ayrıca sprinkler tesisatında yapılan hidrolik hesaba göre, kullanılan basınç düşürücü vana ile su deposunda yer alan suyun daha erken bitmesi önlenmiş olmaktadır.

mx7taf5gqm|0000A82F66C5|HassaWeb|Kats|yazi|6E51F561-B38B-457B-A560-2F636BEECDE5

Basınç Düşürücü Vana

45
ÖLÇÜ: 2" - 8" ONAYLAR: UL, ULc, FM

mx7taf5gqmd|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==
mx7taf5gqmm|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==