MENU

KÖPÜK JENERATÖRLERİ

Köpük jeneratörleri, köpüklü söndürme sisteminin yapıldığı ve/veya kapalı hacimlerin büyük bölümünün köpükle doldurulması gerektiği zamanlarda kullanılır. Sistemdeki görevi, oluşan köpüğün hava ile temasını arttırıp hacimce genleşmesini sağlamaktır. Yanma hızı çok yüksek olan ve yangının çok kısa sürede kontrol altına alınması istenen kapalı mekan yangınlarında, yüksek genleşmeli köpük kullanılarak NFPA-11 esaslarına göre debi ihtiyacı ve uygulama süresi belirlenir.
mx7taf5gqm|0000A82F66C5|HassaWeb|Kats|yazi|C68C1057-21F0-4542-8A97-7BF7EEF9F751

Yüksek Genleşmeli Tip

75
KAPASİTE: 1500 - 26.400 CFM ONAYLAR : UL

Düşük Genleşmeli Tip

76
KAPASİTE: 500 - 5.000 CFM ONAYLAR : UL

mx7taf5gqmd|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==
mx7taf5gqmm|PkkBSquwW0Ax5cAicU3IbA3QCB9IxX0B+BugahwNCnqM9w==